Akce, kroužky a aktivity

Každý rok se těšíme, že

  Spolu zažijeme  

  Naše aktivity  

Vedeme děti k pohybu, k umění, k tomu, aby měly vztah k hudbě. Učíme tygříky pohybovým aktivitám, ve kterých probíhá motorické učení. Děti tak vyzrávají rychleji v oblasti jemné motoriky. Mohou vyjádřit svojí vlastní osobnost a seberealizovat se. Ukazujeme jim cestu pohybového vyžití v dnešní době a podporujeme je v jejich fantazii, tvoření a zároveň k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Sporťáček

Nožka sem, nožka tam, pohyb ten jde k nám. Jsme členem projektu Děti na startu, a proto rádi běháme, skáčeme, válíme sudy a vrtíme boky. Do našeho cvičení zapojujeme prvky dětské jógy a relaxace. Trénujeme vytrvalost, podporujeme odvahu, rozvíjíme všestrannost a týmového ducha.

Tygříkovy tance

Taneční krůčky se učíme pod vedením těch nejlepších. Naše první pohyby se učíme na různé druhy hudby. Důležitost vidíme ve správném držení tělíčka, správné rytmizaci či taneční improvizaci. Držíme se motta tanec v srdci, srdce v tanci.

Angličtina

I na jiném kontinentě se každý tygřík musí domluvit s ostatními kamarády, proto se učíme v naší školce anglická slovíčka, písničky a umíme komunikovat spolu i v jiném jazyce. K dispozici v našem odpoledním kroužku.

Zpěváček

Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká. Zpívání každého tygříka baví. V naší školce se rádi učíme nové písničky a některé doplňujeme dokonce tanečkem. Hrajeme si na muzikanty – máme k tomu širokou nabídku Orffových nástrojů. Učíme se poznávat zvuky, nástroje, rytmus či melodie. Často dostáváme různé hudební hádanky.

Šikulové

Tygříci malují, kreslí, lepí, stříhají, vyrábí, ale také skládají a trhají. Všechny výtvarné a tvořivé věci nás nesmírně baví. Kroužek nabízí rozvoj dětské fantazie, tvořivosti a tvůrčího talentu. Na konci roku máme připravenou výstavu.

Logohrátky

Zábavná forma rozhýbání našich tygřích jazýčků. V zásobě máme nespočet technik a činností k procvičení, prevenci či nápravě špatných jazykových návyků.

Plánované

  Akce  

Tohle je tutovka!

Chceš ke mně do školky?

Tohle je tutovka!

Chceš ke mně do školky?